Amortering

Amortering

Amortering är en delbetalning av en skuld. Det spelar ingen roll vilket lån det handlar om – bolån, privatlån eller smslån – alla lån ska betalas av och det sker genom periodvisa amorteringar. Själva ordet kommer från latin och betydelsen är att man genom delbetalningar slutligen ”dödar” skulden.

Amortering av bolån är en fråga som har varit på tapeten i många år. Amorteringsfria lån har till exempel av vissa ansetts vara en anledning till den relativt andra länder höga skuldsättningen i Sverige. Den senaste given från regering och riksdag är det så kallade amorteringskravet som infördes juni 2016. Kravet innebär att bolånetagare under vissa förutsättningar är tvingade att amortera.


Tvingande amortering

Reglerna om amorteringskrav innebär att amortering är tvingande vid belåningsgrader över 50% för nya bolån samt befintliga bolån som utökas. Nyproducerade bostäder för vilka en låntagare är den första ägaren är undantagna kravet i fem år. Även bolån tecknade före juni 2016 undantas, oavsett belåningsgraden. Den som har en belåning på exempelvis 75% och inte amorterar på sina lån behöver inte göra det heller i fortsättningen.

Kravet på amortering är på 2% av hela bolånet om belåningsgraden är på över 70%. Om belåningsgraden i stället ligger mellan 50-69,99% är minsta tvingande amortering 1%.

Vad innebär då detta? I tabellen nedan ser du exempel på hur kravet slår på månadskostnaden för olika lånebelopp.

Lånebelopp Per månad vid +70% Per månad vid +50%
700 000 1167 kr 583 kr
1 000 000 1667 kr 833 kr
1 400 000 2333 kr 1167 kr
2 000 000 3333 kr 1667 kr
3 000 000 5000 kr 2500 kr
4 000 000 6667 kr 3333 kr

Notera att räntan ska adderas till ovan kostnader. För exempelvis ett bolån på två miljoner med ett amorteringskrav på 2% och en ränta på 1,50% blir den totala kostnaden per månad 5833 kr (3333 kr + 2500 kr).

Amorteringskrav – Skuldkvot

Två år efter det första amorteringskravet infördes om belåningsgrad, införde regeringen även ett krav rörande bolånetagarens skuldkvot. Skuldkvoten är bolånet i förhållande till låntagarens årliga inkomst.

Regeln är:

  • Bolånetagare vars lån utgör mer än 4,5 gånger hushållets totala inkomst per år måste amortera ytterligare 1 procent av bolånet.

Om ett hushåll har en årlig inkomst före skatt på 360 000 kr och ett bolån som överstiger 1 620 000 kr (360 000 x 4,5) uppfylls ovan amorteringskrav.

Det innebär också att om både regeln om skuldkvot och belåningsgrad uppfylls måste bolånetagaren amortera 3 procent av bolånet årligen.


Amortering som sparande

Tvingande eller inte, att amortera är i grunden sunt, både för den enskilde individen, för banken och för samhället i stort. För låntagaren innebär löpande amortering följande fördelar:
1. Lägre skuldsättning ger lägre risk för negativa konsekvenser om bopriserna faller
2. Lägre kostnader för räntor
3. Större framtida konsumtionsutrymme.

Samtidigt är det alltid klokt att räkna på amorteringar i förhållande till det totala sparandet. Får du en högre avkastning på exempelvis investeringar i fonder än vad du betalar i ränta, är det bästa alternativet givetvis att fortsätta med investeringarna. I grunden är det avkastningen jämfört med räntan på bolånet som är uppgifterna du ska jämföra.


Amorteringsfritt bolån

Amorteringsfria bolån var i mångt och mycket standard fram till den 1 juni 2016, då amorteringskravet infördes. Den som innan dess hade en belåning för bottenlånet på under 75% kunde ofta välja amorteringsfritt. Med ett sådant lån var låntagaren endast skyldig att betala ränta med jämna intervall.

Många valde emellertid den klokare vägen, det vill säga att åtminstone amortera lite grann månadsvis eller kvartalsvis, och de flesta bolåneföretag uppmuntrade en viss amortering.

Numera är möjligheterna till amorteringsfritt alltså mindre och förmodligen kommer konceptet att fasas ut helt och hållet sakta men säkert. De som tecknade amorteringsfria bottenlån innan amorteringskravet trädde i kraft får dock givetvis fortsätta betala endast ränta enligt låneavtal. Detsamma gäller den som vid köp av ny bostad får en belåning på under 50%. Det ska dock sägas att respektive bolåneföretag sätter sin egen policy kring amorteringar.