Belåning och skuldsättning

Det har varit många nyhetsrapporteringar senaste månaderna om svenska hushålls skuldsättning och beroende av den egna bostadens värdering. Med detta följer även känslighet för eventuella försämringar i ränteläge och marknadsvärde på bostaden. Går man djupare i ämnet så syns dessutom skillnader i olika typer av boendeform.Inkomst

Ökade risker Bostadsrättsföreningar

I Finansinspektionens rapport ”Den Svenska Bomarkanden” har målsättningen varit att bedöma sårbarheter i de svenska hushållen, utvärdera och utforma åtgärder och utöver tillsyn av bankernas bolåneverksamhet. Finansinspektionen har särskilt tittat på den dubbla risken för de som bor i bostadsrätt. Boende i bostadsrätt har inte bara sin egen belåning och räntenivå att bevaka utan även bostadsrättsföreningens. Om räntan går upp drabbas även föreningen om den har lån och månadsavgifterna för de boende behöver eventuellt höjas för att kompensera detta.

Rapporten visar att hushållens skuldsättning ökar men som en positiv förändring märks att belåningsgraden sjunker och att färre idag riskerar att drabbas av underskott vid högre räntor jämfört med för bara några år sedan. Positivt är även att flera banker uppger att de redan vid kreditbedömningen av en privatpersons lånelöfte för köp av en bostadsrätt stresstestar bostadsrättsföreningens ekonomi, särskilt om föreningens skuldsättning överskrider vissa gränsvärden.