Blancolån

Ett bolån kan bestå av mer än bara bottenlånet. Egentligen kan det faktiskt bestå av fyra olika delar. Du kan undersöka detta närmare på vår sida om hur bolån byggs upp. Utöver bottenlånet som kan täcka upp till maximalt 85% av köpeskillingen kan topplån i olika konstruktioner användas för att komplettera. Vanligtvis sker kompletteringen med ett så kallat blancolån. Man kan oftast maximalt ansöka om ett blancolån på 500.000 kr. Ett sådant stort kompletteringslån kan möjliggöra ett köp av en bostad som kostar närmare 3,4 miljoner kronor, detta finansierat till 100% med lån. Denna belåning är naturligtvis inte sund. Med beräkningen vill vi bara visa hur ett blancolån kan användas i kombination med bolån. Nu till beskrivningen av vad blancolån faktiskt är.


Vad är ett blancolån?

Som utgångspunkt så är det inte självklart vad ett blancolån är. Ordet blancolån kan vara lite missvisande och förvirrande i och med att begreppet blanco inte används i det vardagliga språket. Rent faktiskt så är användandet av ordet blanco något slarvigt i många fall, så också här. Ursprungligen är ordet taget från det latinska uttrycket ”in blanco” som om man översätter det betyder ”utan angivande”. Det är alltså ett lån utan angivande. Det innebär i det här fallet att en låntagare inte behöver ange någon säkerhet i samband med att man tecknar lånet. Man kan alltså låna till vad man vill eftersom den enda säkerhet som banken får i det här fallet är din framtida betalningsförmåga. Med andra ord, låna utan säkerhet.

Alla låneformer och krediter där du kan låna utan att uppge vad du ska ha pengarna till, är alltså en form av blancolån. Exempel på dessa låneformer och krediter är privatlån, topplån och även mindre lån som smslån.


Blancolån som topplån

Det finns tre sätt att genom blancolån komplettera ett bottenlån för att låna extra för ett bostadsköp. Dessa tre är:
1. Komplettering upp till bolånetaket (>85%)
2. Komplettering för kontantinsats (>90%)
3. Lån till kontantinsats.

Kort sagt innebär möjligheten att addera ett eller flera blancolån till ett bottenlån att belåningen kan bli 100%, det vill säga upp till den bildliga skorstenen.


Flexibla finansieringslösningar

Efter bolånetakets införande gäller att det inte är möjligt för en bank att erbjuda bolån på upp till 100%. Det är emellertid fullt möjligt att du kan erbjudas finansiering av ditt bostadsköp fullt ut genom lån.

Du har två sätt att gå tillväga för att ta blancolån för att komplettera bolånetaket och/eller låna till kontantinsats:
1. Diskutera med den bank i vilken du ansöker om bolån
2. Vänd dig till annan bank eller en bolåneförmedlare.

Flera bolåneföretag, det vill säga banker och bolåneinstitut, kan erbjuda flexibla finansieringslösningar med blancolån för den som behöver låna mer än 85%. Samtidigt är det viktigt att förstå att banken av goda skäl är försiktig med att bevilja ytterligare lån. Det är normalt lättare att få lån hos en annan part än den där du har själva bolånet.

Om vi tittar runt på bolåneföretagens webbplatser kan vi ganska snabbt se att möjligheten att låna exempelvis till kontantinsatsen kan finnas där, förutsatt att din ekonomi tillåter det. Det är dock alltid en fråga om en individuell förhandling.


Högre ränta på blancolån

Lån som adderas på toppen av bolånetaket upp till marknadsvärdet/köpeskillingen blir automatiskt utan säkerhet. Det gör också automatiskt att de löper med högre ränta än bolånet. En annan sak att komma ihåg är att räntan på blancolån sätts helt individuellt bland annat utifrån inkomst och kreditvärdighet. För ett bolån, å andra sidan, ger panten i bostaden en sådan säkerhet att andra faktorer kan tillmätas lägre vikt. Detta innebär i sin tur att de individuellt satta räntesatserna är mer harmoniserade.

Dyrt val av lån

Räntan på ett blancolån kan vara på ungefär mellan 3-30%. Det finns alltså ett mycket stort spann att ta höjd för. Den som har en något sämre ekonomi kan få betala mycket stora pengar för ett blancolån som används för att komplettera ett topplån eller för kontantinsatsen. Blir villkoren mindre gynnsamma finns faktiskt risken att blancolånet kostar mer än lånet med pant i bostaden.


Andra användningsmöjligheter

Förutom att hjälpa till att ge en belåning på upp emot 100% kan blancolån också användas för tidsbegränsade lånetyper vid bostadsköp. Det handlar då framför allt om handpenningslån och överbryggningslån.

Sammanfattningsvis

Om man lånar pengar utan säkerhet så kan det låta som något positivt. Det har dock sina nackdelar. När man lånar pengar utan att ge banken säkerhet i någon tillgång eller egendom som man äger, då resulterar det i princip alltid i ett kostsammare lån. Det är mycket enkelt egentligen att förstå det. Ju större risk banken tar, desto högre kostnader tar de för att låna ut pengarna. Det innebär alltid en stor risk för långivare att låna ut pengar. En bank kompenserar i dessa fall genom att ta ut en kostnad i form av ränta.