Brexit – Öppnar för EU:s bank

I och med Storbritanniens utträde från EU, Brexit, så ställdes en rad olika frågor till både Storbritannien själva men även till EU. En av de viktigaste och största frågorna handlade, som alltid, om ekonomi.

Inom EU finns en gemensam bank som kallas för Europeiska Investeringsbanken (EIB). Denna bank är unionens finansieringsinstitut som har i uppgift att bevilja lån och garantier i EU:s intresse och allt ska ske helt utan vinstsyfte. EIB ägs gemensamt av unionens alla 28 medlemsländer och styrs genom ett råd som består av en minister från varje medlemsland.

Vad har detta då med Brexit att göra? Jo, det är nämligen så att Storbritannien är ett av de länder som allra mest tecknat kapital i just EIB. I och med landets utträde ur unionen kommer också ett väldigt stort hål att lämnas i EIB och just nu är den aktuella frågan i EU hur man ska lösa problemet och på något sätt lyckas med att täppa igen hålet som Storbritannien lämnar efter sig.

Enligt vissa beräkningar kommer ett belopp om cirka 12 – 14 miljarder euro om året att gå förlorade på grund av Brexit vilket såklart är ett belopp man inte riktigt kan blunda för. EIB hoppas få en större och viktigare roll i EU framöver genom att få använda fler finansiella instrument i EU:s budget för att justera hålet. Dessutom så har EU-kommissionen redan nu kommit med förslag om att alla medlemsländer ska bidra med mer pengar till EU för att hjälpa till att täppa igen hålet. Det är dock ett förslag som mött stor kritik från flera hål, bland annat Sverige som låtit meddela att minsann inte kommer betala ett öre till.