Cookies

Vi på Lånelöfte.se har enligt svensk lag en plikt att informera dig som besökare om vad det innebär med kakor eller cookies som det kallas.

Vad är kakor?

Vi ska också göra klart hur funktionen används på vår webbplats. För att förtydliga använder vi termerna du/dig när vi talar om besökaren och vi/oss när vi talar om Lånelöfte.se. Kakor eller cookies är idag ett begrepp som används på nätet. Med detta uttryck menas en textbaserad datafil som lagras lokalt i din webbläsare. Denna fil kan innehålla viktig information och används ofta för att identifiera och klargöra vem du är som enskild besökare. Med hjälp av funktionen kan vi underlätta för dig genom att ta fram dina enskilda preferenser, så som språk, textstorlek och på så sätt kan vi effektivisera dina sökningar hos oss. Cookies hjälper med andra ord oss att identifiera dina behov och kan på så vis snabbt erbjuda dig information efter dina önskemål.

Hur använder vi kakor/cookies?

Vi på Lånelöfte.se använder oss av kakor för att samla statistik i utvecklingssyfte. Med hjälp av denna statistik kan vi få en tydligare geografisk uppfattning om dig som besökare. Genom att analysera den inkommande data från dina cookies får vi möjligheten att optimera webbplatsens användarvänlighet och på så vis erbjuda dig en komplett webbplats som lever upp till en god standard.

Du förblir anonym

Observera att vi endast använder cookies för att förbättra din upplevelse. Samtidigt kan vi inte identifiera vem du är som individ. Med andra ord innebär det att du är helt anonym när du besöker vår webbplats. Du har alltid möjlighet att stänga av cookies. Se länk nedan hur man gör.

Läs mer om cookies

Post och Telestyrelsen har information kring cookies, om du vill veta mer.

http://pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/

Microsoft beskriver hur man kan hantera cookies.

https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies