Guide

Guide

 

Det finns mycket att tänka på när det gäller lånelöfte, bolån och andra kostnader förknippade med köp av bostad. Här på sajten Lånelöfte.se försöker vi ge dig en så komplett bild som möjligt av vad du bör känna till i de olika specifika stegen i köp- och låneprocessen. Det finns emellertid också ett par mer övergripande saker att tänka på och dessa presenterar vi här i en kort guide.


Det finns fler kostnader än räntor

När du går i tankar kring att köpa en ny bostad är det lätt hänt att du fokuserar helt och hållet på hur mycket du får låna och vilken ränta du kan bli erbjuden. Hela industrin kring bolån är idag mycket centrerad kring just belåningsgraden och räntor. Det är lite olyckligt, eftersom lånekostnaderna (samt amorteringar) inte är de enda kostnader som är förknippade med att äga en bostad.

Funderar du på att köpa bostad och därmed teckna lån bör du lägga stor vikt vid att räkna på hur de löpande kostnaderna för respektive objekt kan komma att slå mot din privatekonomi och hur de täcks av din inkomst. I denna kategori ska du lägga in allt som har att göra med själva boendet. Det handlar då inte bara exempelvis om avgiften till bostadsrättsföreningen, utan precis allt som har med driften att göra. Med dagens låga räntenivåer kan driftskostnaderna för en genomsnittlig villa klart överstiga räntekostnaderna och för en bostadsrättslägenhet är det med största sannolikhet så att avgiften vida överstiger räntorna.


Våga förhandla

Att förhandla är alltid en bra idé. Grunden är ju att det är onödigt att betala mer än vad man faktiskt behöver. Ju större det belopp du ska betala, desto viktigare är detta givetvis, och det är få ekonomiska engagemang som kan vara större än ett bolån. Förhandling handlar också om andra villkor än räntan, till exempel hur mycket du kan få låna totalt.

Förhandla i rätt ordning

Förhandling om lån för ett bostadsköp kan föregå i flera skeden. Det första skedet är när du ansöker om lånelöfte. Genom att jämföra erbjudanden från olika banker kan du se vilken som exempelvis erbjuder dig det högsta lånebeloppet och vilken (om någon) som låter dig låna mer än 85% (då via blancolån).

I nästa skede kan du förhandla om själva räntan. Det första steget kan då vara att pruta på räntan du erbjuds hos den bank som utfärdade lånelöftet. Är du inte nöjd med denna, till exempel efter att ha jämfört bankernas snitträntor, är du självklart fri att vända dig till en annan bank.

Förhandla befintliga lån

Ett annat tillfälle då du kan förhandla är när befintliga lån ska läggas om. Det är ungefär samma principer som gäller i det här fallet som vid nyteckning.


Tänk på framtiden

Det bolån du tar idag kommer du, i utgångsläget, att behöva betala av på i flera decennier. Normalt är att bolån tecknas på 30 eller 50 års sikt och det är ett faktum att de flesta lån aldrig betalas av i sin helhet. Med gynnsamma försäljningar och köp kan du bli helt skuldfri, men det är inget som du kallt ska räkna med.

Rätt betalningsåtagande

Att köpa hus eller bostadsrätt innebär alltså ett betalningsåtagande för lång tid framöver. Är lånet dessutom på ett jämförelsevis stort belopp kan storlekarna på betalningar i form av ränta och amorteringar att bli betydande i perioder. Du ska inte se detta som att vi menar att du ska avstå att ansöka om bolån. Vi menar blott att det är viktigt att tänka efter mycket noga innan du sätter din namnteckning på köpeavtalet. Känns priset för högt kanske du ska avvakta. Upplever du att du är tveksam till läget eller något annat med bostaden bör du kanske se på något annat objekt.