Inkomst

Inkomst

När du ansöker om bolån räknar bolåneföretaget med en lång rad variabler för att se om du ska beviljas lånet eller inte. Majoriteten av variablerna utgår dock från en och samma sak, nämligen din inkomst. Inkomstens storlek per månad är den avgjort mest betydande parametern.

Andra faktorer som man kan ta hänsyn till är nettoförmögenhet och passiva inkomster. Att spara en del av sin lön i aktier eller andra värdepapper kan ge en betydande passiv inkomst över tid. Om du vill ha fler tips på hur du bäst sparar och placerar så hittar du det på den här bloggen.


Inkomst i relation till lånebelopp

Det är inte så konstigt att just inkomsten är central. Det är ju med den månatliga inkomsten från arbete, egen rörelse, pension och/eller ersättningar från det offentliga som de flesta betalar de löpande kostnaderna i hushållet.

Inkomsten står i direkt relation till önskat lånebelopp. Ju lägre inkomst, desto lägre belopp kan du låna, och vice versa. I nedan totalt fyra exempel blir detta ganska tydligt. I exemplen har vi gjort uträkningar via de fyra storbankernas onlineverktyg för kalkyl för lånelöfte och bolån.

Exempel 1
Du ansöker om ett bolån som enda sökande. Du har två hemmavarande barn och du är gift. Några andra lån och krediter av större dignitet har du inte. Bostaden du vill köpa kostar två miljoner och du kan betala kontantinsatsen på 15% (300 000 kr) med sparade pengar. Driftskostnaderna för el, vatten, sophämtning, med mera, beräknas till 3000 kr per månad. Hur mycket i inkomst per månad krävs då för att få bolån på resterande 1,7 miljoner? Jo, i snitt krävs en inkomst på 37 000 kr före skatt.

Exempel 2
I stället för bostaden som beräknas kosta två miljoner, vill du sikta in dig på en bostad som kostar 2,5 miljoner. Du kan fortfarande betala kontantinsatsen på 15% (375 000 kr) kontant och i övrigt är förutsättningarna desamma. Hur stor måste månadsinkomsten vara för att du ska kunna ansöka om lån på de 2,125 miljoner som återstår? Jo, minsta möjliga inkomst beräknas till 43 000 kr per månad.


Inkomst och driftskostnad

Bolåneföretaget är inte bara intresserat av att säkra att du kan betala räntor och amorteringar på lånet i sig under en överskådlig period. Banken eller bolåneinstitutet vill också ha garantier för att du har tillräckligt mycket kvar att leva på (”KALP”) efter att de fasta kostnaderna är betalda. Av den anledningen adderas först beräknad driftskostnad till kalkylen. Sedan adderas schablonmässiga kostnader för hemmavarande barn, kostnader för andra befintliga lån, med mera. Det som återstår är din KALP, och den ska givetvis vara så hög som möjligt.

Exempel 3
Vi utgår från uppgifterna i det första exemplet ovan och anger i stället att du har tre hemmavarande barn. När banken räknar med schablonkostnaden för barn nummer tre visar det sig att en inkomst på 37 000 kr inte räcker. I stället krävs en månadsinkomst på 40 000 kr. Ungefär motsvarande resultat uppstår om driftskostnaden skulle vara något högre än 3000 kr.


Medsökande

Är ni två som kan stå på ett bolån blir möjligheterna att bli beviljad bolån för önskat objekt automatiskt mycket större. Förutsättningen är dock givetvis att ni båda får inkomster av något slag varje månad.

Exempel 4
Förutsättningarna är desamma som i exempel 1 ovan, men ni är två som ansöker tillsammans och ni tjänar sammanlagt 60 000 kr per månad före skatt. Högsta möjliga köpeskilling med 85% belåning blir nu 3,9 miljoner. Med största sannolikhet kan ni, om behov finns, också låna för att komplettera det som saknas för att täcka kontantinsatsen.


Sparande och investeringar

Hur är det då om man har ett sparande av den större modellen, till exempel på sparkonton och i fonder? Jo, dessa medel räknas som bundna av bolåneföretagen och det faktum att du har ett betydande sparat kapital kan inte tas med i bedömningen om du ska beviljas lån eller inte. Det är alltid den disponibla inkomsten som bolåneföretagen utgår ifrån.

Senaste populära investeringar

En av de mest populära investeringarna under det senaste decenniet som av kryptovalutor. 2021 blomstrade Dogecoins popularitet med stöd av sociala medier såväl som stora investerare som Elon musk. Huvudfrågan är om denna tjuraktie kommer att fortsätta sin tillväxt under 2022. Denna fråga berör många experter eftersom åsikterna i frågan är uppdelade i två grupper. Vissa förutspår att priset kommer att sjunka, medan andra experter tror att aktien kommer att växa mer under minst 5 år.