Kryptovaluta som ny finansiell standard?

Allt som rör kryptovalutor utvecklas snabbt nu, vilket de senaste årens uppmärksamhet för fenomenet lett till. Diskussionen kring kryptovalutor har blossat upp och är mer seriös än någonsin tidigare och handeln med kryptovalutor ökar också.

Vilken valuta ska du välja?

Är du intresserad av att skaffa en kryptovaluta behöver du avgöra vilken valuta du ska köpa. Har du bara hört talas om Bitcoin kanske du förstår och vet mest om just den valutan, vilket kan göra att det känns som ett tryggt val. Även någon av de andra stora och kända valutorna som Litecoin, Ethereum och Dogecoin kan kännas trygga på samma sätt. Viktigare än att du känner igen namnet kan andra faktorer vara, till exempel voltaliteten. Kryptovalutor har överlag en hög voltalitet jämfört med andra investeringar, men det finns alternativ bland kryptovalutorna som ligger något högre eller lägre än andra valutor. Voltaliteten anger hur mycket valutans värde rör på sig och visar hur stor avkastning du har chans att göra. Det är viktigt att förstå att en hög voltalitet inte bara ger en chans till hög avkastning utan också en stor risk att förlora pengar.

Hög voltalitet och en backupplan

Det allra bästa är om du investerar kapital som du har råd att förlora, men det är ju inte alla som har den möjligheten. Att investera i något med hög voltalitet kan vara väldigt positivt och ge dig stor avkastning – som du har möjlighet att använda till vad du vill. Investerar du pengar du sparat för ett särskilt syfte kan det vara bra att ha en backupplan. Är det pengar du tänkt köpa en bostad för kan det till exempel vara bra att kolla upp dina chanser till lånelöfte, så att du inte blir utan bostad för att du investerar pengarna och hoppas att du ska gå med vinst och skapa dig ett större köputrymme.

En ny finansiell standard

Det finns de som tycker att handeln med och närvaron av kryptovalutor på marknaden är problematisk. Visst finns det nackdelar även med kryptovalutor, till exempel är osäkerheten i att de är oreglerade och energiförbrukningen för blockchain-tekniken inte särskilt positiva. Men även traditionella valutor har sina problem. Där finns bland annat nationalstaternas inflytande över valutorna, för att inte tala om korruption och vinstintressen inom banksystemen. I ett samhälle som blir allt mer individualiserat och där enskilda personer ges större utrymme för att ta egna beslut, är det enda rimliga att kryptovalutorna växer sig starkare och till slut blir en ny finansiell standard, både för finansieringar och betalningar. De senaste årens utveckling talar för detta, eftersom intresset för Bitcoin ökat intresset för kryptovalutor som fenomen. Det är betydligt fler idag än för några år sen som vet vad kryptovalutor är och lockas av att det finns ett alternativt och decentraliserat system för valutor.