Många vill flytta – har inte råd

Enligt en nyligen släppt rapport från Swedbank är det så många som fyra av tio som vill flytta. Bland unga mellan 18 och 34 år vill över hälften byta bostad. Det är dock långt ifrån alla som har råd. Fyra av tio menar att det är svårt att hitta en bostad som motsvarar deras behov som är i rätt prisklass.

Det är Sifo Kantar som gjort en undersökning på uppdrag av Swedbank, där slutsatsen visar att det finns svårigheter för många svenskar att ta sig in på bostadsmarknaden – särskilt bland unga. Anledningen är framförallt de höga bostadspriserna. Dessa leder till svårigheter med att spara ihop till kontantinsatsen, såväl som att få tillräckligt höga bostadslån från banken.

Arturo Arques, ekonomirådgivare på Swedbank och Sparbankerna säger att: ”På många ställen är det svårt att snabbt få ett hyreskontrakt. Samtidigt gör dagens höga bostadspriser det svårt för många att köpa en bostad. Är man ung kan det vara extra tufft eftersom yngre sällan har en vinst från tidigare bostadsförsäljning som kan användas som kontantinsats”.

1 av 4 lånar med sina föräldrar

För att komma runt problemet med att banken inte beviljar tillräckligt höga lån väljer många unga att låna med sina föräldrar som medlåntagare. På så vis kan de beviljas lån på högre belopp, vilket ger dem en möjlighet att komma in på bostadsmarknaden. Enligt Skandia har var fjärde låntagare under 30 år idag en medlåntagare – en siffra som ökat under flera år.

Men att vissa unga har möjlighet att teckna bolån genom att låta sina föräldrar stå med på lånen är inte bara positivt. Det bidrar också till att befästa samhällsklyftor, där de som redan är ekonomiskt privilegierade kan ge detta vidare till sina barn. Samtidigt får de vars föräldrar inte har samma ekonomiska möjligheter fortsätta stå utanför bostadsmarknaden.

Att köpa en bostad är dessutom en investering som på sikt kan ge god avkastning vid försäljning. Johanna Cerwall, VD på Skandia säger att: ”En del unga har föräldrar som kan hjälpa till, men det är inte alla som har den möjligheten. Amorteringskraven tvingar fler unga att söka hjälp för att kunna flytta till en egen bostad. Det bidrar också till större ekonomiska klyftor mellan de som har föräldrar med kapital och de som inte har”.

Läs mer: Positiv utveckling för bostadsmarknaden 2020