Rekordlågt utbud av småhus ute till försäljning

småhus

Antalet småhus till försäljning i Sverige har stadigt sjunkit de senaste åren. Det räcker med att jämföra dagens läge med ett eller två år tillbaka för att man ska kunna observera en drastisk minskning i utbudet. På flera orter i landet har utbudet faktiskt i princip halverats på ett par år och nu har Lantmäteriet precis publicerat en uppgift som är smått anmärkningsvärd. Under kvartalet april-juni i år minskade antalet småhusförsäljningar med 17 procent jämfört med samma kvartal för 2016.

Lågt utbud

Majoriteten av småhusen som kommer ut till försäljning säljs mycket snabbt. Många köp görs till och med långt innan den första planerade visningen. Siffrorna som visar på att antalet försäljningar minskar handlar alltså inte om att småhusen inte säljs. Istället handlar det om att de som önskar sälja är mycket få (och stadigt blir färre).

Enligt Lantmäteriets kvartalsvisa rapport Fastighetsfakta för det andra kvartalet var det inte ett enda län i landet där antalet försäljningar ökade. I Västmanlands län minskade totalsiffran med hela 28%. Andra län med en betydligt lägre omsättning kvartal 2 2017 i jämförelse med med kvartal 2 2016 var Dalarna och Jämtland. Det län som ”klarade sig” bäst var Kronobergs län i Småland. Här sjönk omsättningen med blygsamma 0,3%.

Många vill flytta men kan inte

En anledning till det låga utbudet är att alternativen till att bo kvar i den befintliga villan, parhuset eller radhuset är mycket få. Till exempel har den som idag har en lågbelånad villa förmodligen en mycket låg boendekostnad och en flytt skulle med stor sannolikhet innebära en högre boendekostnad. Ett annat typexempel handlar om att den som bor i ett småhus med fem rum och behöver hela det utrymmet inte kan välja något annat än ett annat småhus. Dessutom innebär de ökande bopriserna, bland annat just på grund av ett lågt utbud, att det är en bra affär rent generellt att bo kvar.

Enligt Henrik Roos, som är fastighetsanalytiker på Lantmäteriet, innebär bostadsmarknaden som den ser ut idag att trenden med en sjunkande omsättning kommer att fortsätta. Han menar att det krävs offentliga stimulanser av olika slag för att utbudet ska öka.

Det byggs bostadsrätter som aldrig förr

Om utbudet av småhus ligger på en rekordlåg nivå gäller raka motsatsen för nybyggda bostadsrätter. Faktum är att antalet nya bostadsrätter klara för inflyttning eller under byggnation vida överstiger antalet befintliga bostadsrätter i många städer och regioner i Sverige. Detta förhållande är tydligast i storstäderna samt i större regionala centrum, men även på mindre orter sker ett mycket omfattande bostadsbyggande. Låga räntor och en hög efterfrågan på mindre bostäder är nyckelfaktorer bakom denna utveckling.

Källa: Lantmäteriets rapport Fastighetsfakta för andra kvartalet 2017 (finns att läsa här).