Fyra nya regler kring bolån att känna till

De senaste åren har konsumentskyddet inom långivning stärkts successivt och det pågår ett löpande arbete både på EU-nivå och i Sverige för att minska det underläge mot bankerna som vi konsumenter automatiskt har. Det senaste steget mot en mer transparent och fungerande kreditmarknad togs vid årsskiftet 2016/2017 då ett antal nya bestämmelser infördes i konsumentkreditlagen. Bestämmelserna syftar till att ge större konsumentmakt i förhandling och tecknande av bolån. Något förenklat kan man säga att det är fyra nya regler att känna till. Du kan läsa mer om respektive nedan.

Betänketid på sju dagar

Från och med den 1 januari måste varje bolåneföretag erbjuda varje kund sju dagars betänketid efter att ett bolån har dragits upp och beviljats. Vad det innebär är att banken är bunden av sitt löfte i sju dagar medan du som bolånetagare utan följdverkningar kan neka erbjudandet. Under den här betänketiden kan du i lugn och ro analysera erbjudandet och även också jämföra det med eventuella erbjudanden från andra bolåneföretag.

Ny giv kring paketerbjudanden

Många banker har länge ställt upp så kallade kopplingsförbehåll för att lån ska kunna beviljas. Det är inte längre ett alternativ. I och med de nya reglerna får paketerbjudanden – till exempel en kombination av bolån, villahemförsäkring och billån – endast påverka räntesatsen på lånet, inte själva möjligheten att få låna. Kopplingsförbehåll har stötts och blötts i maktens korridorer i många år, och nu har lagstiftaren alltså delvis satt stopp för detta.

Förklaringsskyldighet kring räntan

Varför banken erbjuder en viss ränta är inte särskilt lätt att förstå för den genomsnittlige bolånetagaren och detta sätter bolånetagaren i ett väsentligt underläge. Den nya regleringen öppnar för en betydligt större transparens i och med att banken faktiskt blir skyldig att förklara och motivera räntesättningen. I förklaringen ska bankens egen finansieringskostnad presenteras tillsammans med uppgifter om hur banken har värderat din ekonomi.

Allmänt utökad informationsplikt

Som ett led i att förstärka konsumentmakten har lagstiftaren också ålagt bankerna att både utöka och vara mer tydliga i förköpsinformationen. Kort sagt ska den information och de preliminära villkor du blir tillställd efter kreditprövning (både vid lånelöfte och vid faktisk låneansökan) bygga på din faktiska och aktuella situation. Du ska även ha möjlighet att ta en diskussion om amorteringsplaner och få förklarat för dig hur olika planer slår på boendekostnaderna nu och i framtiden.