Kalkyl

kalkyl för lånelöfte och bolån

Innan varje låneansökan, oavsett lån, gäller att du bör ha en bra bild av hur din ekonomi ser ut och hur ett lån kan påverka den. Särskilt viktigt är det givetvis att göra en kalkyl för bolån, detta eftersom lånesumman är så stor. Ett genomsnittligt bolån betalas av över flera decennier och månadskostnaden tar vanligtvis upp en ganska stor del av den disponibla inkomsten.

På den här sidan presenterar vi hur du gör kalkyler för lånelöfte och bolån. Du ser vad du behöver ta med i uträkningarna och hur du ska räkna. Först tar vi upp uträkningen för hur mycket du kan få låna. Därefter gör vi en översiktlig presentation över hur du räknar på månadskostnaden.


Kalkyl för lånelöfte och bolån

Det behöver inte vara en alltför knepig uppgift att göra en kalkyl innan du ansöker om lånelöfte. Det är nämligen ett mindre antal uppgifter du behöver laborera med. Närmare bestämt handlar det om:
1. Boendetyp och pris
2. Kontantinsats
3. Inkomst
4. Driftskostnad


Förklaringar
Boendetyp avser villa, fritidshus eller bostadsrätt. Att det är viktigt att göra skillnad mellan dem beror på att de olika boendena har olika stora driftskostnader.

Kontantinsatsen ska vara minst 15% av faktisk eller tänkt köpeskilling.

Inkomst avser inkomst av tjänst, pension, egen firma, med mera. Det är beloppet före skatt som avses.

Driftskostnad är en bred kategori av kostnader. För mer ledning, se tabellen nedan.

Villa/radhus/fritidshus Bostadsrätt
Amortering
Ränta
Uppvärmning
Hushållsel
Vatten
Sophämtning
Underhåll
Reparation
Sotning
Skatt
Hemförsäkring/villahemförsäkring
Samfällighetsavgift
Amortering
Ränta
Årsavgift/månadsavgift
Hushållsel
Underhåll
Reparation
Hemförsäkring

I kalkylen startar du med att ange boendetyp med uppskattat pris. För att få fram hur mycket du måste erlägga i kontantinsats ska du multiplicera priset med 0,15. För ett lån på exempelvis en miljon blir kontantinsatsen 150 000 kr. Kan du inte betala minst detta belopp kan du inte bli beviljad lånelöfte.

Nästa steg är att räkna på din inkomst före skatt jämfört med lånesumman. Tumregeln är att inkomsten måste uppgå till minst 1/50 av köpeskillingen. Vill du köpa en bostad för en miljon måste du alltså tjäna minst 25 000 kr per månad.

Räkna in driftkostnader

Det sista steget är att räkna med driftskostnader. Här är tumregeln att driftskostnaderna egentligen inte ska anses påverka möjligheten att låna i det fall de understiger en femtedel av din månadsinkomst före skatt. Vill du låna en miljon med en inkomst på 25 000 kr per månad gäller alltså att driftskostnaderna ska understiga 5000 kr. En del banker kan vara mer tuffa än så i sina krav, men som tumregel håller förhållandet 1/5 ganska bra.

Om du redan har gjort en kalkyl för lånelöfte är det största jobbet redan gjort. Det enda du behöver göra är att komplettera med den faktiska köpeskillingen (och utifrån den räkna på kontantinsatsen) och en mer exakt siffra för driftskostnader.


Boendekalkyl

När du är bekväm med dina uträkningar kring lånekalkylen kan det vara en bra idé att räkna på vad boendet kommer att kosta per månad. De uppgifter du behöver räkna med är:

  • Lånesumma (pris på bostad – kontantinsats)
  • Driftskostnad
  • Fastighetsskatt/avgift samt eventuell tomträttsavgäld (gäller småhus)

Uträkningen behöver inte vara särskilt svår. I ett första steg multiplicerar du räntesatsen med lånesumman. Det kan rekommenderas att du använder bankens listpriser i stället för snitträntorna i uträkningen för att ta till en marginal. Lägg sedan till vad amorteringarna kommer att uppgå till totalt. Kommer du till exempel att ha en belåning på 75% ska hela bolånet amorteras med 2%.

I ett andra steg lägger du till driftskostnaderna (enligt ovan). Glöm inte exempelvis fastighetsskatten för villan och avgiften för bostadsrätten.

Summera därefter alla belopp och dividera summan med tolv för att få fram månadskostnaden.

Förenklat exempel: Lån på 850 000 kr till listränta på 2%:

1. (850 000 kr x 0,02) = 17 000 kr i ränta
2. (850 000 kr x 0,02) = 17 000 kr i amortering
3. Driftskostnader (3000 x 12) = 36 000 kr
4. Fastighetsskatt på 7 000 kr

5. (17 000 + 17 000 + 36 000 + 7000) / 12 = 6417 kr

Utifrån ovan uträkning blir månadskostnaden 6417 kr.