När kommer bopriserna att rasa?

Alla perioder av tillväxt, oavsett vad det handlar om, tar slut förr eller senare. Samtidigt går det aldrig att peka på ett exakt datum för en nedgång eller rent av en krasch. Angående bopriserna i Sverige, har olika experter under lång tid pekat på att en nedgång eller så kallad ”sättning” är nära förestående. Gång på gång har de haft fel, men någon gång kommer de naturligtvis ha rätt.

Senast ut bland experter som varnar för en nedgång i bopriserna är banken Goldman Sachs. I en analys daterad nu i maj presenterar man ståndpunkten att vi kommer att få se ett ”ras” eftersom ”bubblan” kommer att brista. Det är i princip krigsrubriker, men läser man lite närmare vad bankens analytiker faktiskt säger, så är bankens syn att det är ungefär 35% chans att priserna faller med minst 5% någon gång under de kommande två åren. Det är inga data som borde ge upphov till krigsrubriker och med andra ord vet Goldman Sachs inte mer än någon annan.

Riksbanken och myndigheterna är oroliga

Det är helt klart att bopriserna har accelererat de senaste åren och att den genomsnittlige bolånetagaren är högt belånad. Det har lett till att Riksbanken och diverse myndigheter, såsom till exempel Finansinspektionen, har uttryckt oro över utvecklingen. Finansinspektionen har även introducerat en del regler och förordningar för att försöka stävja medborgarnas iver att låna (däribland reglerna om amorteringskravet).

Just att ”stävja” utlåningen av bolån är det offentligas sätt att försöka ta ut lite luft ur den accelererande ballongen. Ingen vill ha ett ras i bopriserna, och genomgripande förändringar i lagstiftning riskerar att få förödande effekter.

Den enskilda åtgärd från det offentliga som kan ge upphov till ett ras, en sättning eller en mindre nedgång, är om Riksbanken börjar höja reporäntan i rask takt. Just nu är räntan på en extremt låg nivå och det är ett läge som inte är hållbar i längden. När nu inflationen har visat sig ta fart kan en räntehöjning komma fortare än vad Riksbanken tidigare har räknat med i sin så kallade räntebana. Samtidigt gäller det för centralbanken att ha fingertoppskänsla.

Tips för dig som är orolig

Om du upplever att bopriserna har rusat iväg lite väl långt och känner en oro för framtiden gör du klokt i att vidta några enkla åtgärder. Använder du dig av nedan tre tips kan du med stor sannolikhet sova lugnt i din bostad även om det skulle börja storma på marknaden.

Budgetera för en högre boränta
Dagens snitträntor är historiskt låga. Så fort Riksbanken börjar höja räntan kommer de att stiga. Möjligen når boräntorna inte det historiska snittet på omkring 5% förrän det kan vara läge för centralbanken att åter sänka reporäntan för att stimulera ekonomin, men just 5% är ett bra riktmärke. Kan du bo kvar i din bostad om du betalar 5% i ränta på dina bolån?

Spara eller amortera mellanskillnaden
När du ändå räknar på 5% i boränta kan du passa på att spara eller amortera mellanskillnaden mellan din befintliga boränta och just 5%.

Var försiktig med belåningsgraden
Om du idag funderar på att köpa en bostad, utgå inte från att priserna kommer att gå upp. Utgå istället från att de kommer att stå still eller gå ned med några procent. På så sätt kan du undvika att belåna dig så högt att du får problem om priserna går ned. Undvik till exempel att ta topplån för att finansiera ditt bostadsköp.