Positiv utveckling för bostadsmarknaden 2020

Positiv start för bostadsmarknaden 2020

Efter några år med nedåtgående priser på den svenska bostadsmarknaden har 2020 öppnat starkt, visar siffror från Svensk Mäklarstatistik. Både antalet försäljningar såväl som försäljningssumman har ökat och jämfört med januari 2019 såldes hela 10% fler bostäder under januari i år.

En majoritet av de sålda bostäderna är bostadsrätter – av dessa såldes i januari 202 hela 8 900 stycken, medan endast 3 100 av dem var villor.

Prisökningen varierar dock beroende på var i landet vi befinner oss. I Stor-Stockholm och Stor-Malmö ökade villapriserna med 1%, medan de i Stor-Göteborg än så länge har stått stilla. Bostadsrätterna har haft en något större efterfrågan i storstadsområdena och både i Stockholm och Malmö har dessa ökat med 2%. Sett till landet i stort följer även detta samma trend – åtminstone när det gäller bostadsrätter. Dessa har ökat med i snitt 1% landet över, medan villorna står kvar på samma nivå som vid fjolårets slut.

Även om det säljs fler bostäder idag är det totala priset lägre än det var under 2017, vilket var ett rekordår enligt Svensk Mäklarstatistik. Det ökade köptrycket på bostäder beror på flera olika faktorer, bland annat anges Riksbankens löfte om nollränta i minst 2 år framöver som en viktig aspekt. Samtidigt har det inte kommit ut lika många objekt på marknaden, då det trappats ned något på takten när det gäller nyproduktioner. En tredje aspekt är att de som redan har boende i större utsträckning väljer att förbli i dem.

Något annat som tydligt visar att det finns god köpkraft hos budgivarna är den så kallade budpremien. Detta är skillnaden mellan utgångspris och försäljningssumma. Under rekordåret 2017 låg denna på 0, medan den i starten av 2019 på bostadsrätter låg på +10% i Stockholms innerstad. Experter spår att det finns goda chanser att nå upp till 5% över året sett.