Vad är taxeringsvärde?

Om du går i bostadsköpartankar och tittar runt på olika villor och radhus kommer du snart att komma i kontakt med begreppet taxeringsvärde. Det är ett belopp som alltid är lägre än utgångspriset. Många gånger kan det faktiskt väsentligen understiga ett faktiskt eller tänkt marknadsvärde för fastigheten. Frågan är då vilken funktion taxeringsvärdet har. Nedan har du svaret!

Underlag för beskattning

Taxering är en synonym till beskattning. Av det följer att taxeringsvärdet är det värde på ett småhus som ska beskattas. Sedan ett par år tillbaka är det fråga om en kommunal fastighetsskatt som debiteras varje år. Denna skatt betalas inte via någon faktura eller liknande till kommunen, utan den påförs deklarationen.

Observera att bostadsrättsinnehavare inte är direkt skattskyldiga vad gäller fastighetsskatt. Den kommunala fastighetsskatten gäller endast småhus såsom villor och radhus.

Värdet ska motsvara 75% av ett faktiskt eller tänkt marknadsvärde och det är värdet två år tillbaka som är utgångspunkten. För den nya taxeringen 2018 (se mer nedan) är det alltså 2016 som är ”mätår”. Fastighetsskatten är på 0,75% av taxeringsvärdet.

Exempel: Ett småhus beräknades 2016 ha ett marknadsvärde på 2 miljoner kronor. Eftersom taxeringsvärdet ska vara 75% av marknadsvärdet blir det 1,5 miljoner kronor. Skatten blir då 11 250 kr.

Emellertid finns ett tak för hur mycket fastighetsskatt varje småhusägare ska behöva betala. Detta tak räknas upp med inkomstbasbeloppet varje år. För 2018 kommer taket att vara 7950 kr. Ingen småhusägare behöver alltså betala mer än 7950 kr i kommunal fastighetsskatt 2018 oavsett vad taxeringsvärdet på småhuset kan tänkas vara. Denna skatt motvarar ett taxeringsvärde på 1 060 000 kr.

Höjda taxeringsvärden för 2018

Vart tredje år sker revideringar av taxeringsvärdena för alla småhus i Sverige. I den senaste revideringen, vars resultat träder ikraft från och med 2018, höjs taxeringsvärdena överlag i hela landet. Det är till följd av att bostadspriserna generellt har ökat kraftigt de senaste åren. I genomsnitt, sett till alla småhus i Sverige, kommer taxeringsvärdena att öka med 25%. Ett småhus som fram till och med 2017 hade ett taxeringsvärde på en miljon kommer från och med 2018 alltså att beskattas utifrån ett värde på 1,25 miljoner.

Eftersom det finns ett maxtak för hur hög fastighetsskatten kan bli, är det dock inte alla småhusägare som drabbas av en högre fastighetsskatt på grund av de nya taxeringsvärdena. Lite översiktligt räknat är det emellertid närmare en miljon fastighetsägare, eller närmare 45% av alla småhusägare, som kommer att få betala extra från och med 2018. Snittökningen blir 840 kr per år. Störst effekt får de höjda taxeringsvärdena på landsbygden där en stor del av småhusen har taxeringsvärden som understiger taket.

Läs mer om hedgefond genom att följa länken.